PROFESSIONALS

Wij verzorgen al vanaf 2009 diverse online en offlineproducten welke terecht komen bij de beroepsgroepen rondom de post- en prenatale dienstverlening. 

Het vakblad Nataal komt op het thuis adres van de abonnee, de professional in de zorg, terecht. 

Daarnaast verzorgen wij 1x per jaar het Afsprakenboek Verloskundigen wat 90% van de Verloskundigenpraktijken en Ziekenhuis ontvangt via het Pakket Verloskundigen. 

Naast de deelname via het Afsprakenboek heeft u ook een mogelijkheid tot sampling in dit pakket. 

Daarnaast bieden wij nog diverse mogelijkheden op www.nataal.nl

Meer specifieke informatie over onze producten voor de professionals binnen de geboorte zorg kunt u terugvinden via deze site.